Tag ett djupt andetag.
Du slipper ta hand om ekonomin!

Ta vara på verksamheten och låt oss sköta ekonomin.
Släpp stressen! De flesta företagare upplever att de lever under ständig tidsbrist och att administrationen tar både tid och ork från den egentliga verksamheten.

När det gäller ekonomi är det många lagar och regler kring redovisning och skatter att hålla reda på – och de ändras hela tiden! Har ni verkligen tid och möjlighet att sätta er in i företagets bokföring och redovisning, eller blir resten av verksamheten lidande för att ni ägnar er åt all administration?

Det som kanske tar er flera dagar att göra, kan vi ordna på några timmar. Med gedigen utbildning och erfarenhet av branschen sedan 1992 vågar vi säga att vi kan ge er den vägledning som behövs inom redovisning och skatter.

JLM Redovisning & Revision hjälper er med:

  • Redovisningen med bokföring.
  • Redovisning av skatter och avgifter till Skatteverket.
  • Bokslut och årsredovisning till revisor och Bolagsverket.
  • Betalningar och löneadministration.
  • Generationsskifte, likvidationer, bolagsbildningar och andra bolagsärenden.